•• ━━━━━ ••●•• ━━━━━ ••

ГРАДЪТ НА ИЗГУБЕНИТЕ ДУШИ

•• ━━━━━ ••●•• ━━━━━ ••

ImageImage

•• ━━━━━ ••●•• ━━━━━ ••

Всички места и техните наименувания са плод на въображението на автора.

Историята не проследява реални исторически събития.

•• ━━━━━ ••●•• ━━━━━ ••

·• РЕЧНИК НА ТЕРМИНИТЕ •·

·• СВЕТОВЕ •·

Отвъден свят - мястото, на което отиват всички чисти души.

Земен свят - мястото, на което живеят живите хора.

·• ПРИЗРАЦИ •·

мора - душа на човек, чийто живот е отнет насилствено (чрез убийство или самоубийство). Хранят се с чисти души или изсмукват душите на живите хора.

васт - душа на животно. Обикновено не представляват заплаха за хората, но при определени обстоятелства са способни да поглъщат чувствата и емоциите на човек.

асет - чиста душа на човек, която прекалено много време е бродила по Земния свят без да бъде отпратена в Отвъдния или е била призована. Способни са да обладават телата на живи хора.

уокър - душа на убиец. Тормози хората и се храни с тяхната кръв.

опетнена душа - общото наименование на морите, вастите, асетите и уокърите.

чиста душа - душа на човек, чиято смърт е настъпила по естествен начин, т.е. починал е от старост, болест, глад и пр. Те са напълно безобидни. Само чистите души могат да бъдат изпращани в Отвъдния свят.

·• ХОРА •·

жътвар - единственият човек, който е способен да отведе чистите  души в Отвъдния свят.

медиум - човек, който може да разговаря с чистите души в Отвъдния свят. Играе ролята на единствената връзка между двата свята.

духолòвец - човек, притежаващ Шестото чувство, обучен да се занимава с лова на опетнени души.

·• ПОСОБИЯ НА ДУХОЛОВЦИТЕ •·

ксертон - оръжие за отстраняване на опетнени души. То може да бъде както студено (мечове, кинжали, рапира и т.н.) така и огнестрелно (револвер, пушка и т.н.).

амнезион - отвара, която се използва за изтриване спомените на човек от последните един-два часа и има приспивателно действие. Страничните ефекти от отварата включват силно главоболие, повдигане и отпадналост.

спиритически кристал - кристал, в който се затварят опетнените души, уловени от духоловците.

·• РИТУАЛИ •·

акарт - призоваване на чиста душа в Земния свят. Веднъж призована и стъпила отново в човешкия свят, чистата душа се превръща в асет.

ренен - освобождаване на опетнена душа от спиритически кристал.

нелит - ритуал за пречистване на опетнена душа.

клемон - ритуал за присаждане на чиста душа в чуждо тяло.

·• ДРУГИ ТЕРМИНИ •·

душевна енергия - енергията излъчвана от всички призраци.

шесто чувство - способността на човек да вижда и усеща призраци.

Отвъден език - езикът, на който говорят всички чисти души. Използва се и за записването на заклинания.

Моля запознайте се с „Общи условия, Лични данни и Бисквитки“, за да използвате този уебсайт

Научете повече Приемам