Клеър седеше в ъгъла на малка уличка, връщайки се назад в мислите си. От тригодишна беше сираче, принудено да живее в различни домове и приемни семейства. От няколко години обаче живееше сама по улиците на Лондон. По-голямата ú сестра, Дестъни, я бе отхвърлила и не искаше да се грижи за нея, защото си мислеше, че Клеър е причината за смъртта на родителите им.

   Заради красивата ú външност: дълга руса коса и морскосини очи минаващите покрай мястото където просеше често ú правеха подмятания и неприлични предложения, но тя отказваше на всички. За нея достойнството беше по-важно от парите. Може и да живееше на улицата, но не беше уличница.

   Вече се стъмваше и Клеър се отправи към автобусната спирка, до която спеше и просеше. Намести се възможно най-удобно и започна да протяга купичката си към случайните минувачи. Някои от тях бяха достатъчно щедри, за да ú дадат няколко монети или дори лира или две, но с настъпването на нощта благодетелите ú намаляха, затова тя реши да поспи. Остави паничката си настрани и притвори очи.

   Тъкмо започна да се унася, когато усети, че мокър нос се е притиснал към оголения ú врат.

  - Джес, ела тук! - чу се мъжки глас.

   Русата девойката се обърна сънено и видя висока фигура на младо момче с широки рамене, дълги тъмно-кестеняви къдрици и красиви големи кафяви очи.

  - К-какво искаш от мен? - заекна уплашено Клеър.

  - Защо спиш тук? - попита непознатия, отклонявайки нейния въпрос.

   Момичето се изправи, сядайки на твърдия асфалт и обгръщайки коленете си с ръце.

  - Тук живея. - призна с нотка на тъга тя.

   Младият мъж сбърчи чело и приседна до нея. Прегърна я през рамо, придърпвайки я по-близо до себе си и принуждавайки я да облегне глава върху гърдите му.

  - Спокойно, можеш да ми разкажеш всичко. - каза той с равен тон.

  - Но аз едва те познавам - възрази Клеър.

   Момчето се усмихва и настоя:

  - Можеш да ми имаш доверие, искам да ти помогна. А и няма нищо по-хубаво от това да споделиш с непознат. Олеква ти.

   Тя склони глава и въздъхна тежко.

  - Преди да ти разкажа историята си, мога ли да не попитам за името ти?

  - Брадли Симпсън. - отговори. - Но можеш да ме наричаш Брад. А ти, как се казваш?

  - Клеър, Клеър Долсън . - рече сирачето.

   Брад повика кучето при себе си и отново се обърна към момичето.

  - Е, Клеър Долсън, кажи ми как точно попадна тук. Прашните улици на отдалечените лондонски предградия не са място за момиче като теб.

  - Сираче съм и никой не ме иска за това живее така.

- Съжалявам! - каза тъмнокосото момче.

- Няма за какво да съжаляваш, не си виновен за нещо.

- Възхищавам на силата ти да издържиш на всичко това.

- Благодаря ти!

  За известно време между тях се бе възцарила неловка потискаща тишина, докато Брадли не я наруши:

  - Така и не те питах на колко си години. - призна той, а върховете на плътните му устни се извиха в успокоителна приятелска усмивка.

  - Шестнайсет. - отвърна с тих гласец Клеър. Събра малко смелост и го попита същото.

  - Малко по-голям от теб, на двеайдест и две.

   Момичето се замисли за момент.  Изглеждаше ú някак познат. Имаше чувството, че го е виждала някъде, че е чувала гласа му, но не можеше да се сети. Реши да не рискува с разпити и си замълча въпреки че много искаше да го попита.

  - Гладна ли си? - наруши мислите ú Брад.

  - Да, - отвърна Клеър. После погледна към просешката си купаличка, за да види колко бе събрала и продължи. - но не мисля, че ще ми стигне за нормално хапване. Може би само малко хляб и йогурд.

  - Няма да ядеш това. - отсече младият мъж. Изправи се в пълен ръст и ú подаде ръка, предлагайки ú помощ, за да се изправи.

  - Но, нямам пари за друго. - възрази русото момиче.

  - Знам, затова идваш с мен.

  - З-защо? - заекна уплашено девойката и побърза да се отдалечи от него. Изведнъж ú бе станал някак подозрителен. Страхуваше се от предложението му. Къде щеше да я заведе? Какво щеше да направи с нея? Най-лошото беше, че тя бе просто дете на улицата и никой никога не би ú се притекъл на помощ. Никой не се интересуваше от нея. На никой не му пукаше. Преди да успее да реагира, младежът я дръпна за китката. Тя изпищя и се опита да се отскубне, но той беше по-силен. Вдигна я на ръце и метна на рамото си. Клеър крещеше и го умоляваше да я пусне, но той не чуваше.

  - Джес, ела! - подвикна на кучето и извади ключове за кола от джоба си.

    След няколко минути ходене пеш, спряха пред скъпа черна кола със затъмнени стъкла. Отвори задната врата и даде знак на кучето да влезе. После постави Клеър на седалката до шофьорското място и сам се настани зад волана.

  - К-къде ме в-водиш? - заекна момичето.

  - У дома. - отвърна Брадли, а после нареди. - Сложи си колана. 

  Момичето го послуша и сложи колана за безопасност, който мина през гърдите ú. Той дръпна скоростния лост и колата потегли.

                         ●  ●  ●  ●

   След около половинчасово пътуване превозното средство спря пред входа на масивно имение. Клеър се огледа учудено.

  - Тук ли живееш? - попита невярващо тя.

  - Да. - отговори Брад и задържа вратата, за да може тя да излезе.

  - И защо ме доведе тук? Какво ще правиш с мен? - нотка на страх все още се усещаше в треперещия ú глас.

  - Защото ще погрижа за теб. Както казах мястото ти не е на улицата. Ще живееш тук с мен.

  - А, ако не искам? - предизвика го тя, скръствайки ръце под гърдите, повдигайки ги несъзнателно, но щом усети, че очите на Брадли потъват в деколтето ú, побърза да се загърне.

   Девойката сведе засрамено глава, а младият мъж побърза да разчупи отново леда и предложи:

  - Да влезем вътре?

   Клеър кимна в съгласие и го последва, докато Джес подтичваше след тях.

   Брад я въведе в просторното антре и продължи нагоре по стълбите, водещи към втория етаж. Зави наляво по дългия коридор и натисна металната дръжка на бяла дървена врата.

   Гледката, която се разкри пред учудено поглед на синеокото момиче, спря дъха ú. Помещението  беше просторно и боядисано в светло-синьо. Имаше четирикрилен гардероб, библиотечка, а по средата - голяма спалня с подрени много декоративни възглавници отгоре.

  - Какво е това?- попита Клеър и погледна неразбиращо към стоящият пред нея Брадли.

    Той седна върху мекия матрак на леглото и ú даде знак да се приближи. 

  - М-моля те, н-недей... - проплака ужасено девойката, разбрала погрешно поканата му.

   Младежът подразбра объркването ú и вдигна ръце пред гърдите си, показвайки, че не ú желае злото.

  - Казах ти, че не заслужаваш живота на бездомник. Възнамерявам да се погрижа за теб, докато не си стъпиш на краката. Това е новата ти стая, моята е в съседство, а тук - той стана и посочи кафявата врата от дясната страна на леглото. - е банята ти. 

   За пръв в живота си Клеър се почувства поне малко сигурно. Все още му нямаше пълно доверие, но това, което той правеше за нея, ако нямаше задни помисли, беше много мило.

  - Е, сега ще те оставя да си поминеш. - предложи Брад и се насочи към вратата. - Чувствай се като у дома си.

  - Почакай! - спря го момичето. Той се обърна и тя продължи. - Благодаря!

   - Няма за какво. - усмихна се чаровно къдрокосото момче и затвори вратата на стаята след себе си. 

 

 

 

Моля запознайте се с „Общи условия, Лични данни и Бисквитки“, за да използвате този уебсайт

Научете повече Приемам